กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายบุญมีใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชน และ คณะกรรมการป่าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565 ณ บริเวณป่าภูเขาแก้วหมู่ที่ 8 เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นคู่กับชุมชนต่อไป

image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง