กองช่างเทศบาลได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 กองช่างเทศบาลได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทั้งติดตั้งใหม่ ณ บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง