โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้รู้บทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆของตนเองและชมรม ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง