กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3,1และ 8

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3,1และ 8

image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง