กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,8,และ 12

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และเปลี่ยนโคมที่ชำรุด หมู่ที่ 3,8,และ 12

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง