ประชาสัมพันธ์ตู้กดเงินสด (ATM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.)

ประชาสัมพันธ์ตู้กดเงินสด (ATM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ได้ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเดินทางไกล โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะกดเงินสด ไม่สามารถฝากเงินหรือปรับสมุดได้ ซึ่งตู้กดเงินสด (ATM) ได้ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเทศบาล และเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง