โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง