โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 2-5 ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 2-5 ปี เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง