ร่วมต้อนรับสำนักทนายยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับสำนักทนายยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ที่เข้ามาดำเนินการนิเทศ ผลการดำเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน และประสานงานติดตามเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ บทบาทภารกิจ และประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง