กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,8,10, ทั้งสิ้นจำนวน 6 จุด

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง