กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ หมู่ที่ 7 และ 12 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ หมู่ที่ 7 และ 12

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง