กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่บ้านสันชุม หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 จุด

image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง