ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลเชียงเคี่ยน 11/25/2021
 • บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 11/25/2021
 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 11/11/2021
 • ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 11/5/2021
 • รพ สต ตรวจโควิด-19 ม.8 11/5/2021
 • ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 11/2/2021
 • กำจัดผักตบชวา 29 ตค 2564 11/1/2021
 • ปล่อยปลา 29 ตค 64 11/1/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เทศบาล วันที่ 3 12/8/2021
 • นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 11/26/2021
 • ติดตั้งราวกันตก ถนนเส้น บ้านก๊อ ป่ากุ๊ก วันที่ 22 พย 64 11/22/2021
 • ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำเดือนตุลาคม 2564 11/19/2021
 • กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง (ประดิษฐ์กระทง) ในวันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน2564 เวลา 08.30น. ณ วัดสันปูเลย ม.4 11/18/2021
 • ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2564 16 พฤศจิกายน 2564 11/17/2021
 • เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี สท. และพนักงาน ได้ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง บนถนนเส้น บ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก 11/12/2021

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม ม.2 11/26/2021
 • ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต รพสต.เชียงเคี่ยน 11/23/2021
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านเชียงทองไทย ม.10 11/18/2021
 • ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 11/17/2021
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.เชียงเคี่ยน 11/12/2021
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทดาด คสล.ห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน ม.1 11/11/2021
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย ม.4 11/8/2021
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านป่ากุ๊ก ม.7 10/26/2021
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม.-กัยายน.64) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.64) 10/25/2021
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.13 บ.สารภี ม.5 10/25/2021
 • ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้วสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง 10/25/2021
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ _SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/11/2021 2:52:31 PM
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.64) 10/7/2021 11:00:46 AM
 • ประกาศเทศบาลกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบบประปาในหมู่บ้านเชียงเคี่ยน ม.1 9/23/2021 3:54:43 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย ม.4 9/20/2021 3:06:11 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ากุ๊ก ม.7 9/20/2021 3:04:23 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านสันชุม ม.2 9/20/2021 3:01:27 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เชียงเคี่ยน 9/16/2021 1:50:06 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย ม.10 9/15/2021 4:16:14 PM
 • ประกาศเทศบาลกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนน คสล บ้านสันทราย ม.9 9/13/2021 3:30:17 PM
 • ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 9/10/2021 3:20:14 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.13เชื่อมซ.10 บ้านสารภี ม.5 9/6/2021 1:48:13 PM
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคสล.ซ.5เซื่อม7 บ้านโป่งช้าง ม.6 9/6/2021 1:43:01 PM
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนคสล.บ้านภูเขาแก้ว ม.8 9/6/2021 1:40:31 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบบประปาในหมู่บ้านเชียงเคี่ยน ม.1 8/23/2021 12:52:51 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร รพสต.เชียงเคี่ยน 8/23/2021 12:50:57 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างเทดาด คสล.ห้วยแม่ลอย ม.1 บ้านเชียงเคี่ยน 8/23/2021 11:45:12 AM
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8/20/2021 11:43:51 AM
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารท้นตกรรม รพสต.เชียงเคี่ยน 8/19/2021 3:47:55 PM
 • ประกาศเทศบาลเรื่องสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 8/3/2021 2:14:03 PM
 • ประกาศผู้ชนะราคาโครงการงานก่อสร้างอาคาร รพสต.เชียงเคี่ยน 8/3/2021 10:59:39 AM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย5 หมู่ที่ 9 7/29/2021 11:11:01 AM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย5 เชื่อม ซอย7 หมู่ที่ 6 7/29/2021 9:37:41 AM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย6 หมู่ที่ 8 7/29/2021 9:36:50 AM
 • ประกาศการกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบบประปาภูเขา 7/21/2021 4:01:30 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอาคารทันตกรรม รพ.สต.เชียงเคี่ยน 7/20/2021 4:24:41 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เชียงเคี่ยน 7/20/2021 4:23:42 PM
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.64) 7/13/2021 1:40:41 PM
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 โครงการจัดซื้อที่ดินเฉพาะแห่ง 7/8/2021 3:32:35 PM
 • ประกาศเทศบาลเรื่องสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 7/8/2021 2:27:12 PM
 • ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพสต.เชียงเคี่ 6/28/2021 3:54:05 PM
 • ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 6/9/2021 3:56:48 PM
 • ประกาศเทศบาลเรื่องสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 5/25/2021 2:43:18 PM
 • แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 5/12/2021 3:21:01 PM
 • แผนการใช้จ่ายเงินรวม 5/12/2021 3:00:02 PM
 • รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 64 5/12/2021 2:53:58 PM
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 5/12/2021 2:29:22 PM
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 4/29/2021 10:00:23 AM
 • ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ 4/22/2021 12:26:08 PM
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.64) 4/20/2021 3:27:17 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถ 4/9/2021 9:47:20 AM
 • ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ประจำเดือน มีนาคม 2564 4/5/2021 3:15:38 PM
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถโดยสาร(พัดลม)ขนาดไม่น้อยกว่า 3 3/31/2021 10:53:49 AM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์เสนอโครงการขุดลอกแม่น้ำอิงของเทศบาลเวียงเทิง 3/31/2021 10:40:16 AM
 • ประกาศเรื่องกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 3/31/2021 10:24:13 AM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเชียงเคี่ยน 3/5/2021 3:26:35 PM
 • ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาย(พัดลม)64 3/5/2021 3:11:54 PM
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.เชียงเคี่ยน ประจำปี2564 3/5/2021 2:54:50 PM
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบบประปาภูเขาประจำปี2564 3/5/2021 2:35:25 PM
 • ประกาศเทศบาลเรื่องสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 3/4/2021 3:21:52 PM
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2564 2/5/2021 10:43:59 AM
 • ประกาศร่างขอบเขตของงานเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถ 2/1/2021 3:15:43 PM
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อวางท่อระบบประปาภูเขา งบ64 2/1/2021 2:01:19 PM
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2563 1/21/2021 1:53:56 PM
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2563 1/21/2021 1:53:21 PM
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2563 1/21/2021 1:52:33 PM
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไตรมาสที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม63)ประจำปีงบประมาณ 2564 1/21/2021 1:50:09 PM
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการลงดินลูกรังถนนเกษตรพร้อมวางท่อ บ.สันทราย ม.9 1/13/2021 1:44:57 PM
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างลงหินลูกรังถนนเกษตรพร้อมวางท่อ ม.9 12/30/2020 11:34:45 AM
 • รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11/23/2020 9:49:57 AM
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10/15/2020 2:49:34 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึ 10/12/2020 3:36:40 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถ 10/12/2020 3:35:25 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 7/15/2020 2:50:41 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 5/20/2020 9:44:47 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่2 (ม.ค-มี.ค)ประจำปีงบประมาณ 2563 5/20/2020 9:43:55 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 4/15/2020 9:36:33 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3/17/2020 4:08:50 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 2/14/2020 2:30:18 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 2/14/2020 2:29:45 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 2/14/2020 2:29:18 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่1 (ต.ค-ธ.ค)ประจำปีงบประมาณ 2563 2/14/2020 2:26:50 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 1/29/2020 1:47:43 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 10/15/2019 3:28:09 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 9/13/2019 1:07:57 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 8/20/2019 1:22:58 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 7/18/2019 2:08:08 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 6/14/2019 10:21:35 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 5/15/2019 12:28:04 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 4/10/2019 3:13:18 PM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4/3/2019 11:22:48 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 4/3/2019 11:22:23 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 4/3/2019 11:22:22 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 4/3/2019 11:21:55 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.61 4/3/2019 11:21:24 AM
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.61 4/3/2019 11:21:23 AM
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร) 11/24/2018 1:13:10 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) 11/24/2018 1:13:10 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)) 11/24/2018 1:13:10 PM
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.62) 11/24/2018 1:13:10 PM

เอกสารดาวน์โหลด

 • เอกสารขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรายบุคคล(กฟภ.พก.01) 10/27/2021
 • เอกสารขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรายกลุ่ม(กฟภ.พก.02) 10/27/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง