1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเป็นพนักงานจ้างทั่วและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566ดาวน์โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4-2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2566ดาวน์โหลด
ร้องทุกข์ตรวจสอบพื้นที่ดาวน์โหลด
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นดาวน์โหลด
ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566 ปรับปรุงแผนอัตรากำลังฯ ครั้งที่ 4 2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566 (ครั้งที่ 4 2566)ดาวน์โหลด
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง