1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง แนวทางช่วยเหลือประชาชนตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567ดาวน์โหลด
ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (no gift policy )ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการจัดการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3/4) ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส2ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเป็นพนักงานจ้างทั่วและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566ดาวน์โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4-2566ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส1ดาวน์โหลด
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง