1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงกรปรับปรุงรั้ว ศพด.เชียงเคี่่ยนดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนน คสล.ซ.10 เชื่อม ซ.13 บ้านสารภี ม.5ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565ดาวน์โหลด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)ดาวน์โหลด
ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศ กำหนดการตรวจรับพัสดุงานโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก ม.4 บ้านสันปูเลยดาวน์โหลด
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565ดาวน์โหลด
ประกาศสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทลาน คสล รพ.สต.เชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่่อมราคาทรัพย์สิน65ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกันยายน 2565ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน เชียงเคี่ยนเหนือ ม.10ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร ม.2ดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง