1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล ซ.3 ม.12ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 66 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์สายป่ากุ๊ก ม.7-บ้านก๊กใต้ ม.11ดาวน์โหลด
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน เมษายน 2566ดาวน์โหลด
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคสล.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรายดาวน์โหลด
ร่างประกาศและเอกสารโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 2,500 ซีซีดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2566)ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคสล ม.10ดาวน์โหลด
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า2,500ซีซีจำนวน 1 คนดาวน์โหลด
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ปี2566ดาวน์โหลด
ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีดาวน์โหลด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพสต.เชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศตวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 เชื่อมซอย 13 หมู่ 5 ตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการรับปรุงรั้ว ศพด.เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง