1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสายสาธารณะ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมือสายโป่งสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝาย คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหลงโค้งพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ร่องส้มป่อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย4 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 5ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ตรวจรับพัสดุงวดที่ 2ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่องประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10 หมู่ 11ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567)ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่องประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์สายป่ากุ๊ก หมู่ 7 ถึงบ้านก๊อใต้ หมู่ 11ดาวน์โหลด
12345678

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง