1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 237 รายการดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ8 เชื่อม ซ7 บ้านสันปูเลย ม.4ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซอย 9 ม.2ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน เชียงเคี่ยนเหนือ ม.10ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร ม.2ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง