1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์สายป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านก๊อใต้ หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
ประกาศ กำหนดการตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำหนองจิ้น ม.2ดาวน์โหลด
ประกาศ กำหนดการตรวจรับโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย7 หมู่ที่ 4ดาวน์โหลด
ประกาศ กำหนดการตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมประตู คสล พร้อมประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 4ดาวน์โหลด
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม 2 ชั้น รพสต.เชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบประปา จำนวน 3 โครงการดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อและอุปกรณ์ระบบประปา 3 โครงการดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง ม.5ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง ม.9ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบประปา จำนวน 3 โครงการดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566ดาวน์โหลด
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน(ครั้งที่ 2)ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจารจรแอสฟัลท์สายป่ากุ๊ก ม.7 ถึงบ้านก๊อใต้หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง