ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

ท่องเที่ยว/ร้านค้า/OTOP

ข้อมูลแผนเทศบาล

รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานบริการประชาชน

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาชน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน : มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้บริหารเทศบาล
image description
  • นายบุญมี ใจอ้าย
  • นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน
  • 081-3872955
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
image description
  • นายกิตติพงษ์ โยนิจ
  • ปลัดเทศบาล
  • 093-2214477
พนักงานดีเด่นประจำปี 2565
image description
  • นางพรทนา สมฤทธิ์
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
รางวัลความภาคภูมิใจ
image description

รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2558 ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
facebook เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
LINE เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ:

รายละเอียดภาพข่าวทั้งหมด

ข่าวสาร เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวสาร เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง รายละเอียดข้อมูล วันที่ประกาศ
1 วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด 26/04/2023
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะโดยชุมชน รายละเอียด 19/04/2023
3 ผังไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเชียงเคี่ยนเขต 1 รายละเอียด 30/03/2023
4 ผังไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเชียงเคี่ยนเขต 2 รายละเอียด 30/03/2023
5 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล รายละเอียด 24/03/2023
6 วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียด 15/03/2023
7 วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียด 17/02/2023
8 รายงานผลการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 25/01/2023
9 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนประวัติและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ รายละเอียด 23/01/2023
10 วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายละเอียด 17/01/2023
ดูรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง รายละเอียดข้อมูล วันที่ประกาศ
1 (1)ใบคำร้องงานสาธารณูปโภค(ซ่อมไฟสาธารณะ/ประปา)ขอช่างปฏิบัติงาน/สำรวจไฟเกษตร รายละเอียด 26/11/2022
2 ใบคำร้องทั่วไป รายละเอียด 26/11/2022
3 (2)ขอไฟฟ้าการเกษตร กฟภ.พก01รายบุคคลสำหรับรายเดียวและรายกลุ่ม รายละเอียด 26/11/2022
4 (3)เอกสารขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรายกลุ่ม กฟภ.พก.02 สำหรับหัวหน้ากลุ่ม พร้อมรายบุคคล(2) รายละเอียด 26/11/2022
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละเอียด 23/09/2022
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด 23/09/2022
7 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียด 23/09/2022
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด 23/09/2022
ดูรายละเอียดทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมเทศบาล

ต้นแบบป่าชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเคี่ยน พื้นป่าต้นแบบป่าชุมชน เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหาร ของคนและสัตว์ป่าที่อยู่ร่วมกันได้

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 65 หมู่ 7 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230

นักเรียน ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน ร่วมร้องเพลง ค่าน้ำนม

ค่าน้ำนม by นักเรียน ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน

image description