ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 237 รายการ 16/09/2022
 • เจตจำนงสุจริตเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 2565 27/09/2022
 • นโยบายไม่รับของขวัญเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 2565 27/09/2022
 • ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน สิงหาคม 2565 19/09/2022

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 237 รายการ 16/09/2022
 • ประกาศประชาสัมพันกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ8 เชื่อม ซ7 บ้านสันปูเลย ม.4 21/09/2022
 • ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซอย 9 ม.2 22/09/2022
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร ม.2 23/09/2022
 • ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 23/09/2022
 • ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน เชียงเคี่ยนเหนือ ม.10 28/09/2022

เอกสารดาวน์โหลด

 • แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 23/09/2022
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 23/09/2022
 • แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23/09/2022
 • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 23/09/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง