ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน 07/02/2023
งานของดีศรีเชียงเคี่ยน 07/02/2023
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 06/02/2023
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 06/02/2023
ประชาสัมพันธ์ (ธกส.) มีกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ 25/01/2023
ตารางการหาปริมาณน้ำที่สูบได้ ใช้ถัง10-20 ลิตร 10/01/2023
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566 10/01/2023
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 & ดอกบัวงาม ทานตะวันงาม ที่เวียงเชียงรุ้ง 20/12/2022
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน Chiang Rai Flower and Art Festival 2022 16/12/2022
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน 01/12/2022
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 29/11/2022
ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2565/66 29/11/2022
โครงการพาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20” 29/11/2022
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 29/11/2022
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) 29/11/2022
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 22/11/2022
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) แจ้งเบาะแสการทุจริต 22/11/2022
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22/11/2022
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ออกให้บริการนอกสถานที่ 15/11/2022
กิจกรรมลอยกระทง ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 04/11/2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง