ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
เทศกาลงานลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย 22/05/2023
โรคพิษสุนัขบ้า 28/04/2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) แจ้ง งดให้บริการนอกสถานที่ 04/04/2023
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 29/03/2023
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิต (M.Acc.) ประจำปีการศึกษา 2566 29/03/2023
วิธีการรับมือทำอย่างไรให้เราปลอดภัยจากอันตรายของฝุ่น pm 2.5 ได้ในชีวิตประจำวัน 28/03/2023
(ธกส.) ให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ในวัน พุธที่ 15 มีนาคม 2566 14/03/2023
ผังแสดงเขตรับผิดชอบกรมทางหลวงและเบอร์โทรติดต่อเพื่อประสานงาน 27/02/2023
ประชาสัมพันธ์การงดเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2566 20/02/2023
ประชาสัมพันธ์ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน 07/02/2023
งานของดีศรีเชียงเคี่ยน วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสันชุม 07/02/2023
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 06/02/2023
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 06/02/2023
ประชาสัมพันธ์ (ธกส.) มีกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ 25/01/2023
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566 10/01/2023
ตารางการหาปริมาณน้ำที่สูบได้ ใช้ถัง10-20 ลิตร 10/01/2023
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 & ดอกบัวงาม ทานตะวันงาม ที่เวียงเชียงรุ้ง 20/12/2022
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน Chiang Rai Flower and Art Festival 2022 16/12/2022
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน 01/12/2022
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 29/11/2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง