ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์คนสามวัย 05/12/2023
เปิดรับสิทธ์ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ เทศบาลตำบลเชียเคี่ยน 30/11/2023
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินการประกวดผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี 22/11/2023
เชิญชวนร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลเชียงเคี่ยน 21/11/2023
ธกส. ออกให้บริการนอกสถานที่ ด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 21/11/2023
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 14/11/2023
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 25/10/2023
ธกส. ออกให้บริการนอกสถานที่ ณ หอประชุมบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7 16/10/2023
ธกส. ให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 19/09/2023
ปิดถนนสายเส้นบ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก เนื่องจากมีงานตัดต้นไม้ 18/09/2023
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ 05/09/2023
เทศกาลงานลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย 22/08/2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มีกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ 22/08/2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ออกให้บริการนอกสถานที่ 19/07/2023
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟุตบอล เชียงเคี่ยน YSDN Academy 03/07/2023
โรคพิษสุนัขบ้า 28/04/2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) แจ้ง งดให้บริการนอกสถานที่ 04/04/2023
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 29/03/2023
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิต (M.Acc.) ประจำปีการศึกษา 2566 29/03/2023
วิธีการรับมือทำอย่างไรให้เราปลอดภัยจากอันตรายของฝุ่น pm 2.5 ได้ในชีวิตประจำวัน 28/03/2023
1234

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง