ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 18/06/2024
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการออนไลน์ E-Service ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 10/06/2024
มหกรรมกีฬาและนันทนาการ เยาวชน อบจ.เชียงราย ปี พ.ศ. 2567 05/06/2024
ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2567 04/04/2024
ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567 26/03/2024
ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2567 20/03/2024
ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2567 18/03/2024
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 27/02/2024
ประชาสัมพันธ์งานของดีตำบลเชียงเคี่ยน 01/02/2024
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมาเที่ยวงานวิ่ง ชมงานศิลปะ ในช่วงค่ำคืน ที่ CIAM 3 วัน 3 คืน ฟรีคอนเสิร์ต!!! 23/01/2024
"มหกรรมกีฬา? Sports festival 2024" งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช?และงานกาชาด? ประจำปี? 2567 12/01/2024
ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" 11/01/2024
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 04/01/2024
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiangrai Flower and Art Festival 2023 12/12/2023
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์คนสามวัย 05/12/2023
เปิดรับสิทธ์ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ เทศบาลตำบลเชียเคี่ยน 30/11/2023
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินการประกวดผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี 22/11/2023
เชิญชวนร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลเชียงเคี่ยน 21/11/2023
ธกส. ออกให้บริการนอกสถานที่ ด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 21/11/2023
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 14/11/2023
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง