1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ชื่อเรื่องไฟล์
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด ตุลาคม 2564- มีนา 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง เม.ย.2565 - ก.ย. 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด เม.ย.2565 - ก.ย.2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง เม.ย.2565 - ก.ย.2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด ตุลาคม 2565 - มีนา 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง