1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ชื่อเรื่องไฟล์
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด ตุลาคม 2564- มีนา 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง เม.ย.2565 - ก.ย. 2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด เม.ย.2565 - ก.ย.2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง เม.ย.2565 - ก.ย.2565ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด ตุลาคม 2565 - มีนา 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด เมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง เม.ย.2566 - ก.ย. 2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง เม.ย.2566 - ก.ย.2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองสารธารณสุข เม.ย.2566 - ก.ย.2566ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.ค. ถึง ก.ย.2566ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง 1ต.ค.2566 ถึง 31มี.ค.2567ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัด 1ต.ค.2566 ถึง 31มี.ค.2567ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.2566 ถึง 31 มี.ค.2567ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง