1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน ตุลาคม 2566ดาวน์โหลด
แผ่นการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน กันยายน 2566ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน สิงหาคม 2566ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน กรกฎาคม 2566ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะทั่วไปในตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เปิดรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มิถุนายน 2566ดาวน์โหลด
ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน พฤษภาคม 2566ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน เมษายน 2566ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มีนาคม 2565ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะโดยชุมชนดาวน์โหลด
ผังไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเชียงเคี่ยนเขต 1ดาวน์โหลด
ผังไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเชียงเคี่ยนเขต 2ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง