สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 65 หมู่ 7 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
  • +66 0-5316-0308
  • +66 0-5316-0308
  • Sao.chaingkiean@gmail.com , info@chiangkiean.go.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง