รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการ"บริหารจัดการขยะโดยชุมชน"ประจำปีงบประมาณ2566

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"บริหารจัดการขยะโดยชุมชน"ประจำปีงบประมาณ2566 ตามนโยบายกระทรวงหมาดไทยในการดำเนินการด้านการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ หมู่ที่ 4,6,8,9 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง