รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายสาคร อินทร์ชน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง