รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ให้แก่ครอบครัวนายมอย ราชคม โดยได้รับเงินอุดหนุนโครงการปรับสถาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้แหมาะสมและปลอดภัย ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง