รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมประจำเดือนหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนในตำบลเชียงเคี่ยน

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนในตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินการภายในท้องที่ ร่วมวางแผนดำเนินงาน โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข และร่วมลงนาน บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ดำเนินงานโครการวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง