รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปี 2566 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูณ์ของทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนกลับมาดังเดิม เป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติ และสร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติป่าไม้ต่อไป ณ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง