รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตัดหญ้าสองข้างทางถนนเส้นบ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ออกพื้นที่ตัดหญ้าสองข้างทางถนนเส้นบ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรผ่านไปมาของผู้ใช้ถนนในตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง