รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล ผ่อดีดี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล ผ่อดีดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือและระบบงาน สำหรับเฝ้าระวังโรคระบาดสาธารณภัยร้ายแรงอื่นๆเป็นของตนเอง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบการป้องกันของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนอาสาผ่อดีดี สามารถประฏิบัติงานอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง