รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างและงานป้องกันฯเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 กองช่างและงานป้องกันฯเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2,4,5,7 และ 12 จำนวน 13 จุด ในตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง