รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุม ประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินการภายในท้องที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนในตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมประชุม ประจำเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินการภายในท้องที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง