รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง

image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง