รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน และเจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง