รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ บ้านสันชุมหมู่ที่ 2 และบ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ บ้านสันชุมหมู่ที่ 2 และบ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง