รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง โดยมีพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567

image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง