รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการสืบชะตาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับสภาวัฒธรรมตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการสืบชะตาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำแสดงถึงความศรัทธา ความเคารพและความห่วงใยต่อแม่น้ำตลอดจนเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนะธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงขุนน้ำและพิธีสืบชะตาแหล่งน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงเคี่ยน หนองจำอ้อใต้ ร่องเปา และห้วยคำ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำเกษตรของประชาชนในตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง