รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมงาน Thoeng Smart Creative City ภายใต้งานโครงการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมงาน Thoeng Smart Creative City ภายใต้งานโครงการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiang Rai Creative City) 2567 ณ ศาลหลักเมืองเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเทิง และมีการฟ้อนสักการะศาลหลักเมืองเทิง โดยช่างฟ้อนกลุ่มพัฒนาสตรีชาวอำเภอเทิงกว่า 1,000 คน แสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประชาชนในจังหวัดเชียงราย ที่สร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยกระดับการท่องเที่ยวแก่จังหวัดเชียงราย ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มศิลปิน นักออกแบบ ได้แสดงผลงาน แลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง