รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

วันพุธที่19 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประฝายประตูน้ำร่องส้มป่อย บ้านภูเขาแก้ว หมู่ 8 และโครงการวางท่อร่องไม้ซุง บ้านสันทราย หมู่ที่ 9

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง