รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

องช่างร่วมกับงานป้องกันออกพื้นที่ยกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4,8,9

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ยกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4,8,9

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง