รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านก๊อ หมู่ที่ 3 และ 11

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านก๊อ หมู่ที่ 3 และ 11 จำนวน 20 จุด เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง