รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนนำโดยนายสนั่น เชื้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง