รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน มอบของขวัญให้ เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านก๊อ บ้านเชียงเคี่ยน และบ้านสันชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง