รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันฯและอาสาไฟป่าชุมชนบ้านโป่งช้างร่วมกันทำแนวกันไฟป่า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนและอาสาไฟป่าชุมชนบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนผาจ้อ เมื่อวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง