รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ดับไฟบ่อขยะ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ดับไฟบ่อขยะ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง