รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การประชุมหารือดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ของดีศรีเชียงเคี่ยน) ประจำปี 2566

นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ของดีศรีเชียงเคี่ยน) ประจำปี 2566 วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง