รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พ่นหมอกควันป้องกันลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันลูกน้ำยุงลาย สวนยางพารา บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 รอบที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง