รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4,9,12 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 จุด เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง