รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

คณะผู้บริหารมอบของให้ผู้ป่วยติดและมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เป็นตัวแทนบ้านบุญเมตตา มอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง และมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ และ โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง