รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ อสม

นายบุญมี ใจอ้ายนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ อสม.อำเภอเทิง เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง