รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระฐาตุดอยตุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2566

นายบุญมี ใจอ้ายนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระฐาตุดอยตุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง