รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การประชุมหัวหน้าส่วนระดับตำบล วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง